HOBAS T-kus

HOBAS T-kusy sa používajú na pripojenie potrubia v pravom uhle. Skladajú sa zo segmentov pre hlavné a pripojovacie potrubie. Výstup môže byť prevedený so štandardnou FW spojkou (FWC), prírubou, alebo aj ako revízny otvor.

Fyzikálne vlastnosti
Nominálny priemer [DN] 200/200 - 3600/1600 mm

Pre technické informácie, možnosti použitia a informácie týkajúce sa inštalácie prosím kontaktujte Vášho HOBAS regionálneho manažéra.