HOBAS Špeciálne spoje

HOBAS potrubie je taktiež k dispozícii so špeciálnymi spojkami. Špeciálne potrubné spoje zahŕňajú montážne spojky (tlakové), prechodové spojky a montážne spojky (netlakové).

Montážna spojka (tlaková) pozostáva z oceľovej objímky (pásu) so skrutkovým spojom a gumeným EPDM tesnením. Vhodnosť použitia jednotlivých profilov na konkrétnych projektoch konzultujte prosím s príslušným oddelením HOBAS pre aplikačné inžinierstvo.

DC spojka je na jednej strane prispôsobená pre PVC materiál. Preto môže byť použitá ako prechodová spojka GRP/PVC.

Montážna spojka (netlaková) napríklad cez FlexSeal pre dodatočnú montáž gravitačných potrubí. Vhodný pre spájanie rozdielnych potrubných materiálov.

Fyzikálne vlastnosti
Montážna spojka (tlaková) DN 200 - 3600 mm
Prechodová spojka DN 200 - 300 mm
Montážna spojka (netlaková) DN 200 - 600 mm

Pre technické informácie, možnosti použitia a informácie týkajúce sa inštalácie prosím kontaktujte Vášho HOBAS regionálneho manažéra.