HOBAS tlakový T-kus

 

HOBAS tlakové T-kusy sa používajú na pripojenie potrubia v pravom uhle. Skladajú sa zo segmentov pre hlavné a pripojovacie potrubie. Výstup môže byť prevedený so štandardnou FW spojkou (FWC), prírubou, alebo aj ako revízny otvor.

Fyzikálne vlastnosti
Nominálny priemer [DN] 200/200 - 3600/1600mm
Nominálny tlak [PN] 1 - 10 bar

Pre technické informácie, možnosti použitia a informácie týkajúce sa inštalácie prosím kontaktujte Vášho HOBAS regionálneho manažéra.