HOBAS tlakové príruby

HOBAS tlakové príruby sa dodávajú ako otočné, pevné alebo zaslepovacie - s GRPGRP Material alebo kovovým prstencom.

Prírubový prstenec pre voľné príruby je vyrobený buď z pozinkovanej ocele alebo GRP.

Pevná príruba pozostáva z kusu potrubia rovnakej tlakovej triedy ako potrubný systém, a prírubového prstenca pripevneného k rúre.

Záslepovacie príruby sú vyrobené buď z GRP alebo z pozinkovanej ocele.Prírubové vŕtanie je v súlade s STN EN 1092-1 pre PN 10.

Fyzikálne vlastnosti DN
Voľná príruba 200/200 - 1200/1200 mm
Pevná príruba 200/200 - 1400/1400 mm
Zaslepovacia príruba 200/200 - 1200/1200 mm

Pre technické informácie, možnosti použitia a informácie týkajúce sa inštalácie prosím kontaktujte Vášho HOBAS regionálneho manažéra.