HOBAS zámkové tlakové potrubné spoje

HOBAS potrubie je obvykle dodávané s predmontovanou spojkou. Zámkový tlakový spoj potrubia je FW spojka (FWC), pozostávajúca z GRP púzdra (obalu), z plnoprofilového pryžového tesnenia z EPDM a z kľúčika. FW spojky sú k dispozícii pre všetky menovité tlakové triedy.

Fyzikálne vlastnosti DN
FW-L spojka 200 - 1200 mm

Pre technické informácie, možnosti použitia a informácie týkajúce sa inštalácie prosím kontaktujte Vášho HOBAS regionálneho manažéra.