Bezvýkopová inštalácia relining

Relining vytvára systém "rúra v rúre", ktorý je rovnako dobrý ako nové potrubie, a to nielen čo sa týka štrukturálnych podmienok, ale aj po hydraulickej stránke. Metóda má bezkonkurenčnú výhodu: staré potrubie sa nahrádza rýchlo a jednoducho v kvalite, zodpovedajúcej v každom smere novému potrubiu.

Inštalácia touto metódou zahŕňa relining, tlačenie alebo ťahanie nového potrubia do pôvodného potrubia, a zostávajúci medzipriestor medzi pôvodným a vloženým potrubím sa vyplní pomocou tlakovej injektáže, zvyčajne zmesou spojív. Toto zabezpečí, aby bolo vložené potrubie v správnej polohe a mohlo tak prevziať kompletnú konštrukčnú nosnosť. HOBAS potrubie použité pre relining je vhodné najmä pre opravy potrubí, pretože je kvalitné, ľahké, odolné proti korózii, ľahko sa inštaluje a odoláva injektážnej zaťaži. Zjednodušene povedané: reliningom nahradené potrubie je rovnako dobré ako nové - v každom ohľade.

HOBAS NC Line - relining špeciálnych profilov (Non Circular)

HOBAS NC Line systémyplasty vystužené sklenými vláknami (GRP), potrubie vyrábané navíjaním vlákien a určené pre výstavbu alebo obnovu nekruhových kanalizácií. Sú vyrábané tak, aby dokonale zodpovedali tvaru daných štruktúr alebo prakticky akémukoľvek tvaru, ktorý je potrebný pre novú inštaláciu.

Pri montáži sa potrubie zatlačí alebo vtiahne do existujúceho potrubia a zostávajúci prstencový priestor medzi pôvodným a vloženým potrubím je vyplnený tlaku odolnou injektážou, zvyčajne zmesou spojív. Toto zabezpečuje, aby vložené potrubie zostalo v takej polohe, aby v plnej miere nahradilo pôvodné potrubie.