Zariadenie na odsoľovanie

HOBAS Pipes are highly suitable for the intake and outlet pipelines in desalination plants. Highly flexible, the corrosion-resistant products can be adapted to various requirements – large diameter and low pressure for outside pipes or small diameter and high pressure for inside pipes – and transport salt water and brine safely for many decades.

Link Mesto:
Krajina:
Rok: Celková dĺžka [m]: Nominálny priemer DN [mm]: Nominálny tlak PN [bar]: Nominálna tuhosť SN [N/m²]:
Susak, poliester tank
Category: Zariadenie na odsoľovanie
Susak
Croatia
2016 0 1600 1 5000

Výsledky vyhľadávania prekročili 20 odkazov...