Potrubie s velkým sklonom

Link Mesto:
Krajina:
Rok: Celková dĺžka [m]: Nominálny priemer DN [mm]: Nominálny tlak PN [bar]: Nominálna tuhosť SN [N/m²]:
Letaj, Mini Hydro Power Plant
Category: Potrubie s velkým sklonom
Letaj
Croatia
2016 33 900 6 5000
Pressure pipeline in Estaing (65). Installation of a pressure pipeline for a dam at 2000 meters in a...
Category: Potrubie s velkým sklonom
Estaing
France
2015 500 500 6 | 10 10000
Sance - sewer
Category: Potrubie s velkým sklonom
Sance -Stare Hamry
Czech Republic
2011 424 200 | 300 1 10000
HPP Ravna
Category: Potrubie s velkým sklonom
Village Rozino
Bulgaria
2011 - 2013 2943 450 4 | 6 | 25 | 32 5000 | 10000
HPP Rossa
Category: Potrubie s velkým sklonom
Samokov
Bulgaria
2010 - 2013 920 800 | 900 1 | 4 | 10 | 16 5000 | 10000

Výsledky vyhľadávania prekročili 20 odkazov...