Zberač D, Bratislava - HOBAS DN1800

HOBAS dodáva špecifické potrubie pre stavbu "Zberač D - Bratislava.

Ide o potrubie DN1800 s vlaminovanou kynetou DN500. Potrubie je vyrábané strojnou technológiou odstredivého liatia. Vsadenie kynety DN500 prevádzané ručnou lamináciou.

 Subscribe to Newsletter