Vydanie HOBAS PipeLine - Odvodnenie a prevencia pred povodňami

Téma odvodnenia a prevencie pred povodňami sa stáva čím ďalej, tým dôležitejšou. Sortiment výrobkov používaných pre riešenie tohoto problému je široký a aj vzhľadom na rôznorodé podmienky prostredia musí byť použitý materiál vysoko adaptibilný.

HOBAS má všetko. Od komplexných odvodňovacích potrubných systémov pre mosty až po jednoduché aplikácie, od jednoduchých šachiet po XXL retenčné nádrže. Neexistuje žiaden problém ochrany pred povodňami, ktorý by sa nedal vyriešiť pomocou HOBAS výrobkov.

V tomto vydaní HOBAS PipeLine Vám predstavíme výber zaujímavých projektov, ktoré boli realizované v priebehu posledných dvoch rokov.

Príjemné čítanie.

Váš HOBAS PipeLine tím.    Subscribe to Newsletter