Nový tím na čele HOBAS: Claus Brun a Harald Slamanig

Nové vedenie HOBAS Claus Brun a Harald Slamanig budú stavať na silných základoch spoločnosti, vybudovaných v minulosti. Spolu s vysoko motivovaným tímom budú pokračovať na ceste k úspechu. Budú konštruktívne riešiť budúce náročné úlohy HOBAS.

  • Nové vedenie sa zameria na kontinuálny, zdravý rast prostredníctvom rastúcej internacionalizácie a otváraním nových trhov.
  • Prioritou bude zabezpečenie investícií do technológií, ako aj vývoj produktov.
  • V neposlednom rade HOBAS bude klásť veľký dôraz na to, aby bol vnímaný ako atraktívny zamestnávateľ v rámci medzinárodného prostredia.

Viac informácií o novom vedení spoločnosti HOBAS nájdete tu.Subscribe to Newsletter