Noviny HOBAS PipeLine - vydanie 01/2013

Redukcia podielu uhlíka a boj s klimatickými zmenami nie je len témou včerajška - jednotlivci a spoločnosti sú čoraz viac informovaní, že každá naša voľba a aktivita má dopad na naše okolie.

HOBAS vynakladá veľa úsilia pre obrat v myslení pre udržateľný stav a činnosť: nasledujúcimi normami a štandardmi ako ISO 14001 and OHSAS 18001, chránime  životné prostredie v každej fáze výrobného cyklu. A tak isto sa uisťujeme, že naši zamestnanci pracujú v bezpečnom a inšpiratívnom prostredí.
 

Môžete si stiahnuť posledné vydanie HOBAS PipeLine kliknutím na link na pravej strane.    Subscribe to Newsletter