Nová brožura: HOBAS prívody pre vodnú energiu

K dispozícii je nová brožúra HOBAS Hydropower Pipelines!

Viac o  prívodoch pre malé vodné elektrárne, systémoch šikmých (uhlových) rezov, vyrovnávacích nádržiach a iných dôležitých informáciach sa môžte dočítať <media 2879 _blank>tu</media>.Subscribe to Newsletter