HOBAS PipeLine vydanie 3/2015-HOBAS potrubie pre priemyselné aplikácie

Je tu nové vydanie PipeLine, ktoré predstaví priemyselné projekty realizované po celom svete

<media 6650 _blank></media>

 

Stiahni si PipeLine <media 6650 _blank>TU</media>, alebo klikni na obrázok vyššie.

 

Či sa jedná o ochranné rúrky v baniach, chladiarenske vodné linky pri kombinovaných cykloch v elektrárňach , odpadový plyn a úzky plynovod pre papierenský a plastikársky priemysel alebo sacie a výstupné potrubie v odsoľovacích zariadeniach: Všade tam, kde si mimoriadne prevádzkové podmienky vyžadujú vynikajúci potrubný materiál, potrubie HOBAS môže ponúkať vhodné riešenie. V tomto vydaní PipeLinevám predstavíme rad zaujímavých projektov po celom svete, ktoré pôsobia dokonale efektívne vďaka našim vysoko výkonným potrubným systémom.
 Užite si čítanie!
 
    Subscribe to Newsletter