HOBAS PipeLine vydanie 2/2015-Pretláčanie pod železnicou

Projekty realizované na železniciach si vyžadujú špeciálne logistické a bezpečnostné opatrenia. Cestovné poriadky by mali zostať nezmenené, a samozrejme cestujúci musia mať zaistenú bezpečnú cestu bezohľadu na stavebné práce.

Pre mnohých obrovská komplikácia, ale pre HOBAS sú toto ideálne podmienky pre bezvýkopovú inštaláciu s CC-GRP Jacking Pipes. V posledných rokoch bolo  pod železničnými traťami úspešne zrealizovaných mnoho fascinujúcich projektov s vysoko výkonným HOBAS potrubím. A vďaka rastúcej špecifikácii železničných spoločností po celom svete, v poslednej dobe najmä v USA, bude takýchto projektov omnoho viac.

Príjemné čítenie nového čísla HOBAS PipeLine!    Subscribe to Newsletter