HOBAS PipeLine - vydanie 01/2014

Vydanie poukazuje na výhody HOBAS Jaking. V publikácii nájdete 7 veľkých projektov, vrátane tlakovej aplikácie, ktoré boli zrealizované v Austrálii,

Hong Kongu, Rusku, Bulharsku, Poľsku, v Českej republike a v Čile.

 

 

 

 

 

 

 

 

     Subscribe to Newsletter