Naša zodpovednosť

Prečo je pre nás zodpovednosť dôležitá

Kto sa dnes nestará o zajtrajšok, previňuje sa nedbanlivosťou - to neplatí len pre jednotlivca, ale aj pre spoločnosti. Pre spoločnosť HOBAS to znamená, že dnes vytvárame základňu pre nasledujúcu úspešnú prevádzku a obchodovanie, aby sme aj v budúcnosti mohli zaistiť pracovné miesta. Ak sa budeme držať tohto kurzu, budeme mať aj zajtra vysoko kvalifikovaných a motivovaných pracovníkov. Vyvíjame preto výrobky, ktoré šetria prírodné zdroje a ohľaduplne spotrebúvajú energie. Sami seba vnímame ako spoluobyvateľov a susedov, ktorí hrajú svoju úlohu v spoločnosti - nehľadiac na to, či veľkú alebo malú. Preto sme si ako cieľ stanovili, že budeme hodnoverne prijímať svoju ekologickú, spoločenskú aj ekonomickú zodpovednosť.

Naše projekty v rôznych krajinách majú dopad na ľudí aj na životné prostredie. Sme si tejto veľkej zodpovednosti vedomí a považujeme udržateľné riadenie spoločnosti za svoju prvoradú úlohu. Je dôležité, aby sme svoj dlhodobý úspech postavili na starostlivosti, ktorú venujeme potrebám svojich zákazníkov. Len pokiaľ budú naši zákazníci a zamestnanci spokojní a spoločnosť bude stáť na pevných základoch, môžeme niečo dosiahnuť. Ak sa chcete dozvedieť ďalšie podrobnosti, pozrite si správu "HOBAS Responsibility Report". Popíše Vám jednotlivé kroky našej cesty; nie náš konečný cieľ. Dúfame, že sa k nám pridáte na ceste do budúcnosti a že Vás možno inšpiruje k hlbšiemu zamysleniu nad zodpovednosťou, ktorú všetci nesieme.