HOBAS Životné prostredie | ISO 14001

Spoločnosť HOBAS je popredným výrobcom GRP potrubných systémov, ktorý sa zaväzuje k trvalému zmierňovaniu dopadov na životné prostredie. Dosiahnutie ekologickej rovnováhy našich vstupov a výstupov je súčasťou našej firemnej spoločenskej zodpovednosti a je celkovým vyjadrením našej nepretržitej snahy. HOBAS dbá na to, aby ani kvapka cennej pitnej vody nevyšla nazmar a aby odpady nekontaminovali ani meter štvorcový zeminy. Ochrana životného prostredia je vtelená do každodenného života všetkých zamestnancov spoločnosti HOBAS aj do všetkých nasledujúcich fáz:

  • Návrh potrubia a výber surovín
  • Výrobný proces
  • Preprava potrubia a inštalácia
  • Prevádzková fáza
  • Recyklácia

ISO 14001 je poprednou medzinárodnou normou stanovujúca a rozvíjajúca systém správy životného prostredia. Spoločnosť HOBAS je zodpovedná k životnému prostrediu a systém ISO 14001 poskytuje efektívny rámec pre neustále znižovanie dopadu na životné prostredie. Certifikácia TÜV SÜD preukazuje, že spoločnosť podniká aktívne kroky, aby túto zodpovednosť dodržala.

Vedeli ste, že bolo o 376,734 ton CO2 vypusteného menej už pri pretláčaní prvého 5,7 km dlhého úseku projektu Czajka. Tieto hodnoty boli získané z prieskumu v oblasti životného prostredia vykonávaného HOBAS a GSTT (Nemecká spoločnosť pre bezvýkopové technológie). Prieskum, ktorý bol predstavený v máji 2011 porovnáva množstvo emisií CO2 vznikajúcich pri procese pretláčania potrubia s tým, koľko CO2 by bolo emitované cez inštaláciu potrubia v otvorenom výkope. Výsledok bol jasný: Varšava dokázala vybrať tú správnu voľbou, pri ktorej bolo vypustených podstatne menej emisií CO2.

Obzvlášť zaujímavý je spôsob zisťovania emisií CO2 pri špecifickom projekte, od výroby po dopravu a montáž potrubného systému. Nemenej zaujímavá je štúdia zisťovaná v priebehu montážnych prác pri dopravných obmedzeniach využívajúcich jednosmernú premávku. Zvláštna pozornosť bola venovaná inštalačnej fáze a emisiám z dopravy, pretože tieto poskytujú najvýznamnejší potenciál pre znižovanie emisií CO2. TU si môžete prečítať kompletnú štúdiu.