HOBAS Riadenie kvality | ISO 9001

To, že Vám môžeme sľúbiť životnosť výrobkov až 50 rokov, je výsledkom poctivej práce tímu výskumníkov a vývojárov spoločnosti HOBAS. V centrále HOBAS TechCenter rozprestierajúcej sa na ploche viac než 1,400 m2 odborníci priebežne sledujú dlhodobé aj krátkodobé výkony výrobkov zo všetkých výrobných závodov HOBAS, preverujú ich vylepšenia a vyvíjajú nové výrobkové rady. Stredisko HOBAS TechCenter, ktoré je certifikované podľa medzinárodných noriem vrátane ISO 17025 a TÜV Süd, necháva všetky výrobky prejsť prísnymi testami.

Systém riadenia kvality pokrýva všetky oblasti v jednotlivých spoločnostiach, vrátane vývoja nových výrobkov, procesu riadenia kvality, dopravy a služieb - to, čo dostanete, má trvale vysokú kvalitu bez akýchkoľvek "keby" či "ale".

Ucelený program riadenia akosti nielenže vyhovuje medzinárodným normám, ale zohľadňuje taktiež individuálne špecifikácie zákazníkov. Spoločnosť HOBAS je držiteľom značky kvality Octagon vydanej nemeckým technickým servisom TÜV a mnohých ďalších schválení. Audítori renomovaných certifikačných spoločnosti spoločnosť HOBAS neustále sledujú a uskutočňujú rady skúšok a kontrol.


Program riadenia akosti spoločnosti HOBAS zahŕňa taktiež nasledujúce opatrenia pre zaistenie kvality:

  • Testovanie surovín
  • Testovanie polotovarov
  • Výstupnú výrobnú kontrolu
  • Skúšky pevnosti hotových výrobkov
  • Vizuálnu kontrolu a kontrolu rozmerov hotových výrobkov
  • Hydrostatické a hydrodynamické skúšky
  • Kalibráciu meracích prístrojov
  • Zaistenie identifikácie (rozpoznateľnosti) a sledovania výrobkov
  • Kontrolné plánovanie a návrh
  • Kontrolu dodávateľov