Poslanie a hodnoty

Naše poslanie

 Zameriavame sa na spokojnosť našich zákazníkov pri ich rozhodovaní. Chceme znovu a znovu zvyšovať prínosy,  ktoré budú v prospech našich zákazníkov. Preto pracujeme profesionálne a so silnou orientáciou na cieľ.

 Ak máme z dlhodobého hľadiska zaistiť chod spoločnosti je nevyhnutné produkovať zisk. Preto sme spoľahlivými obchodnými partnermi svojich klientov a neustále sa zdokonaľujeme.

 Úspech vo všetkých jeho podobách obohacuje a motivuje - každého jednotlivca, celý tím a všetkých ľudí v našom okolí.


Naše hodnoty

Slušnosť
Veľký význam pre nás majú čestné jednania a vzájomný rešpekt k sebe navzájom aj k našim zákazníkom a obchodným partnerom. Chováme sa ohľaduplne k prírode a obozretne nakladáme so všetkými zdrojmi. Je pre nás dôležité dosiahnuť rovnováhu medzi prácou a súkromným životom.


Elán
Robíme veci s elánom a prenášame tento prístup aj na ostatných. Vďaka pozitívnemu pohľadu na svet a radosti z práce dokážeme čeliť novým a novým výzvam.


Osobná zodpovednosť
Vychádzame so vzájomnej dôvery, podporujeme a požadujeme osobnú iniciatívu, odvahu a zmysel pre zodpovednosť.


Otvorenosť
Otvorene komunikujeme a jasne a zrozumiteľne informujeme. Vážime si a rešpektujeme odlišné názory a ich výmenu považujeme za vzájomne obohatenie.


Rozvoj

Využívame rôzne možnosti, ktoré sa objavujú v našom pracovnom prostredí a vďaka osobnému rozvoju sa stále zdokonaľujeme. Zaisťujeme tak progres a inováciu.