OHSAS 18001 zabezpečuje vysokú bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkom HOBAS

V rámci HOBAS Group sme sa zamerali na medzinárodnú normu OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001, ktorá vymedzuje pre organizáciu plán bezpečnosti a systém riadenia ochrany zdravia pri práci. OHSAS 18001 poskytuje komplexný systém s cieľom zlepšiť plánovanie, realizáciu a monitorovanie zákonom požadovaných opatrení týkajúcich sa bezpečnosti práce, tak aby udržateľným spôsobom znížili riziká nehôd. Kombináciou ISO 9001 a 14001 a OHSAS 18001 poskytuje HOBAS komplexný štandardizovaný systém pre správu v oblasti bezpečnosti, kvality a životného prostredia

Počas certifikácie OHSAS 18001 sú identifikované a minimalizované potenciálne bezpečnostné riziká. Okrem toho každý závod HOBAS má vytvorený svoj manuál, vykonáva analýzu rizík a vymenúva bezpečnostného správcu.

Začiatkom roka 2013 bolo certifikované na OHSAS 18001 HOBAS Nemecko. Certifikáciu vykonával TÜV SÜD. V júli dostali certigikát továrne HOBAS v Rumunsku a v Poľsku a ďalšie závody budú nasledovať. "Je pre nás dôležité zabraňovať nehodám a chrániť zdravie našich zamestnancov," hovorí Victor Vladimirov, expert pre otázky energetiky, životného prostredia a bezpečnosti v HOBAS Group. "Je našou povinnosťou, ako medzinárodnej spoločnosti, spĺňať vysoké priemyselné štandardy. Vďaka certifikácii OHSAS 18001 sme schopní poskytnúť našim zákazníkom ešte lepšie služby. "


Ak chcete vedieť viac ohľadom bezpečnosti, energetiky a ochrany životného prostredia v skupine HOBAS, môžete nahliadnúť tu: HOBAS PipeLine 1/2013.