HOBAS Manažment energií | ISO 50001

Norma ISO 50001 energetického managementu poskytuje medzinárodne uznávanú štruktúru na udržiavanie a zlepšovanie energetickej náročnosti. Účinné využitie energie  pomáha šetriť zdroje, znížiť náklady a riešiť otázky týkajúcí sa zmeny klímy.

V novembri 2014 bola spoločnosť HOBAS úspešne certifikovaná podľa DIN EN ISO 50001. Tato norma je naplno integrovaná s už existujúcimi systémami riadenia v spoločnosti HOBAS ako je ISO 9001 (kvalita), ISO 14001 (životné prostredie) a OHSAS 18001 (BOZP).

Medzi výhody ISO 50001 patrí napríklad zlepšenie energetickej účinnosti a úspory energie, dodržiavanie predpisov ako aj súlad s cieľmi HOBAS firemnej udržateľnosti.

Victor Vladimirov, poradca pre životné prostredie a energie z HOBAS Group, je hrdý na to, že je HOBAS certifikováný podľa ISO 50001: "Energetický management je ešte väčší rozmer nášho záväzku k udržateľnosti. Toto osvedčenie je cenným príkladom toho, že naša spoločnosť ide vpred a poskytuje riešenie náročných tém, ako je energetická účinnosť a zachovanie zdrojov. V rámci skupiny HOBAS boli prevedené dôležité investície do modernizáce v oblasti technológií a zariadení vrátane využitia obnoviteľných zdrojov energie.

Tieto kroky boli realizované s veľkou podporou a uznaním ľudí vnútri aj mimo organizácie. Sme preto rovnako vďační ako naším zamestnancom, tak aj partnerom za ich prínos, odhodlanie a úspech. "