HOBAS fotky a logá


(Pre stiahnutie klikni pravým tlačidlom myši "Uložiť cieľ ako")

Award Winning HOBAS Jacking Project Czajka, PL
Curved Jacking with HOBAS Pipes in Paris, FR
HOBAS GRP Pipes Jacked under Russian Railways
XXL HOBAS Pipes De 3600 Jacked Beneath Rail, PL
HOBAS Jacking Pipes Premiere in Hong Kong
HOBAS Potable Water Jacking Project in Montenegro
HOBAS Jacking Pipes as Static Support, Zurich, CH
HOBAS Jacking Pipes for a Drainage System in Australia
Air Cushion Siphon of HOBAS Pipes in Germany
HOBAS Pressure Jacking Pipes for a Sea Outlet, BG
HOBAS Pipes for Sea Outlet Mangalia, RO
HOBAS Pipes for a Sea Outlet in Velden, AT
HOBAS Drainage System for Presidential Palace, UAE
HOBAS Bridge Drainage Brenner Bridge, AT
HOBAS Potable Water Tank in Pitomača, HR
HOBAS Emergency Tank for Incineration Plant, FI
HOBAS Potable Water Tank Puergg, AT
HOBAS Non-Circular (NC) Profiles in Brussels, BE
Trenchless Renovation with HOBAS NC Line in Germany
HOBAS Venting Pipes at Zurich Zoo, CH
HOBAS Non-Circular (NC) Pipes in Quebec, CA
HOBAS Hydropower Pipeline in Guatemala
HOBAS Hydropower Pipeline in Chile
HOBAS Hydropower Pipeline in Sri Lanka
Feeder at the HOBAS Factory in Wietersdorf, Austria
HOBAS Research and Development Center (TechCenter)
HOBAS Fittings Production in Romania

Kopírovanie

Týmto poskytujeme nevýhradnú, neprenosnú licenciu na používanie snímky za podmienok popísaných v "Dohode FREE OF CHARGE". Pri akomkoľvek verejnom použití snímky musí byť HOBAS informovaný.

 
Snímka môže byť použitá

  • V digitálnom formáte na webových stránkach, v multimediálnych prezentáciách, pri vysielaní filmu a videa, v mobilných telefónoch.
  • V tlačených propagačných materiáloch, časopisoch, novinách, knihách, brožúrach, letákoch, CD / DVD nosičoch, atď.
  • Na dekoráciu domovov, kancelárií alebo akéhokoľvek verejného priestranstva.

 

Snímka nemôže byť použitá

  • Pre pornografické, nezákonné alebo iné nemorálne účely, pre šírenie nenávisti či diskriminácie, alebo k očierneniu alebo prenasledovaniu iných osôb, spoločnosti, kultúry.
  • V prípade, ak použitie snímky môže vyvolať zlú povesť pre HOBAS alebo osobu(y) zobrazenú(é) na obrázku.
  • Ako súčasť ochrannej známky, servisnej značky alebo loga.


PREDAJ A DISTRIBÚCIA SNÍMKY JE PRÍSNE ZAKÁZANÁ!