Vydavateľ - autor

HOBAS Pipes International GmbH
Pischeldorfer Strasse 128
9020 Klagenfurt | Austria

T +43.463.48 24 24
F +43.463.48 21 21

info@hobas.com

 

Viac informácií o HOBAS Pipes International GmbH: Wirtschaftskammer Österreich

Tu prosím nájdete Aushangpflichtigen Gesetze (tabuľku zákonov).

 

Tento autor platí aj pre nasledujúce profily sociálnych sietí:

 

 

Odvolanie

1. Obsah


Autor si vyhradzuje právo neniesť zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, kompletnosť alebo kvalitu poskytnutých informácií. Právne záväzky ohľadne spôsobeného poškodenia použitím poskytnutých informácií, vrátane rôzneho druhu informácií, ktoré sú nekompletné alebo nesprávne nebudú preberané. Všetky ponúknuté údaje sú nezáväzné. Časti strán alebo úplné vydania vrátane všetkých ponúknutých údajov a informácií môžu byť rozšírené, zmenené alebo čiastočne alebo úplne autorom zmazané bez oznámenia.

 

2. Zodpovednosť


Autor nie je zodpovedný za žiaden obsah spojený s alebo uvedený na jeho stránkach - iba ak má plné vedomie o nelegálnom obsahu a mohol by predísť návštevám stránok, ktoré takýto obsah zobrazujú. Ak nastane nejaké poškodenie informáciami tam uvedenými, môže byť zodpovedný iba autor príslušných stránok, nie ten kto sa prepájal na tieto stránky. Ďalej autor nie je zodpovedný za aktualizáciu a publikáciu správ užívateľov diskusných fór, knihy návštev alebo adresárov poskytovaných na jeho stránke.

 

3. Kopírovanie


Autor nemá v úmysle použiť akýkoľvek autorsky chránený materiál pre publikáciu, alebo, ak to nie je možné, uviesť autorské právo príslušného objektu. Copyright pre akýkoľvek materiál vytvorený autorom je vyhradené. Rozmnožovanie alebo používanie objektov, napríklad diagramov, zvukov alebo textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je povolené bez súhlasu autora.

 

4. Stratégia spoločnosti


V prípade zadávania personálnych alebo obchodných údajov (emailové adresy, mená, adresy) je ich vkladanie dobrovoľné. Je dovolené využitie a platba za všetky služby, pokiaľ ide o technické možnosti a náležitosti - bez špecifikácie akýchkoľvek údajov alebo špecifikácie anonymných údajov alebo inak. Použitie publikovaných poštových adries, telefónnych alebo faxových čísiel a emailových adries ne marketingové účely je zakázané. Previnilec posielajúci nevyžiadané spam správy bude potrestaný.

 

5. Právoplatnosť tohoto odvolania


Toto odvolanie je považované za časť internetovej publikácie, na ktorej je uvedené. Ak časti alebo jednotlivé slová tohto vyhlásenia nie sú zákonné a správne, obsah alebo právoplatnosť ostatných častí zostávajú neovplyvnené touto skutočnosťou.Technická realizácia: Werbeagentur Klagenfurt TYPO3