Práca & kariéra

Tímová práca

Aké by to boli nápady, keby ich nebolo možné prezentovať? Aké by to boli úspechy bez uznania? Aký by bol talent bez povzbudenia?

Denodenný pracovný život charakterizuje hektické tempo a tlak, ktorý vyvoláva stále silnejúca konkurencia vo všetkých oblastiach. Je teda o to dôležitejšie, aby naši zamestnanci prevzali osobnú zodpovednosť, a prichádzali každý deň s inovatívnymi riešeniami na zlepšenie výhod pre našich zákazníkov.
 

Ľudské zdroje

Tam, kde je možné nápady slobodne rozvíjať a manažéri vytvárajú priestor pre nekonvenčné spôsoby myslenia, tam je miesto kde sa vytvárajú inovácie. Tam kde je potenciál uznaný, ocenený a prechovávaný, to je miesto kde je vytvorený základ pre výnimočné výkony, ktoré naši zákazníci požadujú. Na splnenie týchto vysokých požiadaviek kladie HOBAS veľký význam rozvoju zamestnancov. Snažíme sa nachádzať a udržiavať silu jednotlivcov - s cieľom motivovať ich a dať im príležitosť k osobnému rozvoju tým, že zamestnáme ich vedomosti a zručnosti v organizácii. Naši zamestnanci vedia, že s nasadením a obetavosťou dosahujú vynikajúce kariérne vyhliadky v medzinárodnej spoločnosti - koniec koncov, 90 percent našich vedúcich pracovníkov pochádza z našich vlastných radov.

 

Dôvera

Kladieme veľký dôraz na komunikáciu. V skutočnosti k sebe navzájom pristupujeme s poctivosťou a rešpektom. Rovnako zodpovedne pristupujeme aj k našim hodnotám, ako k základu pre tímovú prácu. S cieľom posilniť dôveru v spoločnosti, konajú sa pravidelné stretnutia s vedením, kde sa zamestnanci dozvedia viac o súčasnej situácii v rôznych oblastiach organizácie, strategických záležitostiach a plánoch do budúcnosti. Pri hodnotení pracovníkov diskutujú nadriadení so zamestnancami o ich výkonnosti, a tak môžu spoločne zmapovať priebeh ich "osobnej" budúcnosti vo firme. Naším cieľom je povzbudiť každého, poskytnúť všetkým HOBAS zamestnancom čo najlepší základ pre denodennú prácu, a tak neustále zvyšovať ich prínos pre zákazníkov, ktorý odovzdávajú prostredníctvom našich výrobkov a služieb. Bezpečné pracovné podmienky vo výrobe, najmodernejšie vybavenie a jasne štruktúrované procesy sú pre nás samozrejmosťou. Spolu so zamestnancami pracujeme na neustálom zlepšovaní pracovného prostredia, pretože len zdraví zamestnanci budú motivovaní k výkonu na vysokej úrovni.

 

Najlepšie žiaden odpočinok

Naše životné prostredie sa rýchlo mení - neustále musíme analyzovať súčasné požiadavky zákazníkov ako aj predvídať ich budúce požiadavky, aby sme zostali konkurencieschopnou spoločnosťou. HOBAS Academy je vnútropodnikové školenie a vývojové centrum, ktoré ponúka vlastné kurzy a workshopy, kde interní ako aj externí odborníci rozširujú perspektívu zamestnancov a prehĺbujú ich odborné znalosti. Či už ide o technickú oblasť, jednoduché zručnosti alebo jazyky, každý zamestnanec je na kurzoch vítaný.